Sign up your free travel blog today!
Email: Password:
Our Blog Our Photos Our Diary Our Movies Our Map Message Board
Buy DVD

Buy Gift Voucher

Sejlerliv
No Photos 4th Jul 2010
Kalmar-Borgholm

Besøg på Kalmar Slot, derfor lidt historie: I 1200-årene var Kalmar allerede et betydningsfuldt sted for svenskerne, især pga. sin strategiske beliggenhed. Herfra kendes det første fæstningsanlæg. Kalmar kaldtes for rigets nøgle, for beherskede man Kalmar, beherskede man Sverige. Kalmar slot er for os danske især kendt for to historiske begivenheder. Det var her Margrethe den 1. af Danmark underskrev Kalmarunionsaftalen i 1397, som betød dansk overherredømme over Sverige og Norge. Unionen blev bekræftet på Kalmar Slot den 17. juni 1397, hvor den kun 15-årige Erik af Pommeren blev kronet til konge over de 3 riger af den danske og den svenske ærkebiskop. Reelt lå magten dog hos Margrethe den 1. frem til hendes død i 1412. Stigende svensk utilfredshed med den danske ledelse førte i 1520 til det stockholmske blodbad, hvor Chr. II henrettede ca. 80 svenske stormænd, som var imod Kalmarunionen. I 1523 brød svenskerne endeligt det danske overherredømme og indsatte adelsmanden Gustav Erikson som konge under kongenavnet Gustav Vasa. For Danmark og Norge fortsatte unionssamarbejdet frem til 1814, hvor rigsfællesskabet opløstes.
Slottet fik sit nuværende udseende ved ombygningen i 1500-årene af kongerne Gustav Vase, Erik den 14. og Johan den 3. Slottet var således en stærk fæstning, da Chr. IV angreb den i maj 1611. Grunden til angrebet var sikkert penge og indflydelse. Chr. IV ønskede uindskrænket magt over Østersøen, som økonomisk betød meget for Danmark. Grænsen til Danmark gik kun nogle få km syd for Kalmar, og man følte måske det som en trussel. I første omgang lykkedes det svenskerne at stå imod angrebet, men danskerne fordrev dem fra byen og belejrede slottet. Herind befandt sig 1500 svenskere, som efterhånden hverken havde vådt eller tørt, sygdomme udbrød, op til sidst måtte man overgive sig til danskerne. Slottets høvedsmand Krister Some overgav sig til danskerne i august 1611, han blev senere af svenskerne betragtet som en forræder, der lod sig bestikke af danskerne. Efter forskellige krigshandlinger i det sydlige Sverige mellem danske og svenske tropper, endte stridighederne den 20. januar 1613. Forhandlinger i Knæred i Halland varede i 2 mdr. Ved freden fik Sverige Kalmar tilbage mod at betale krigsskadeerstatning til Danmark. Til gengæld slap svenskerne for at betale øresundstold. Således endte det hele nærmest uafgjort, og grænserne mellem Danmark og Sverige var stadig de samme efter krigen.
Afgang Kalmar kl. 13. 13.20 sættes sejl, og det går nordpå med 4-8 m/s. Det bliver en stille og rolig sejlads i strålende sol. Ankomst Borgholm 16.30. Log 5.418,9. Trip 15.5.Next: Borgholm-Berganässet
Previous: Kristianopel-Kalmar550 Words | This page has been read 182 timesView Printable Version