Sign up your free travel blog today!
Email: Password:
My Blog My Photos My Diary My Movies My Map Message Board
Buy DVD

Buy Gift Voucher

Leonors Writings
No Photos 9th Feb 2016
Pierwsza pomoc

Firstaid jest pomoc, lubiący wszelkich osób cierpiących nagłej choroby lub urazu, [1] przedstawiona w sposób prawidłowy, aby chronić życie problem. Zobacz czy wihcej na: od braku lub ożywienia na rynku. Obejmuje ona początkowego zaangażowania w istotny problem przed profesjonalne wsparcie medyczne są dostępne, w tym robi CPR w czasie oczekiwania na karetkę, wraz z całą leczenie drobnych sytuacjach, w first-aiders.pl/ - www.first-aiders.pl - tym stosowania plastra kawałek. Pierwszej pomocy jest zwykle wykonywane z laika, z wielu osób przeszkolonych w dostarczaniu proste ilości firstaid, jeszcze inni chcą zrobić z nabytej wiedzy. Zdrowie psychiczne pierwszej pomocy jest rozwój idei pierwszej pomocy na adres zdrowia psychicznego.Istnieje wiele sytuacji, które mogą potrzebować medycznych, i kilku krajach mają przepisy, rozporządzenia lub pomoc, która opisuje absolutną minimalną ilość dostaw pierwszej pomocy w pewnych sytuacjach. Zobacz czy wihcej na: to może zawierać unikatowy nauczania lub sprzęt do uzyskania w urzędzie (w tym automatyczny defibrylator zewnętrzny), ekspert pierwszej pomocy pod adresem zgromadzeń publicznych, lub wymagane instrukcji medycznej w ramach wydziałów. Firstaid, jednak nie koniecznie każdego konkretnego urządzenia lub wcześniejszych ustaleń i na pewno będzie zawierać improwizacji z produktów dostępnych w pewnym momencie, często przez niedoświadczone osoby. [2]Firstaid mogą być wykonywane na wszystkie zwierzęta, chociaż ten krótki artykuł odnosi się do uwagę indywidualnych pacjentów.

Next: Pierwsza pomoc
Previous: Pierwsza pomoc - zostanie298 Words | This page has been read 296 timesView Printable Version